"jus est ars boni et aequi"

Avocat Sibiu, Societăți comerciale / Drept statutar și comercial

Societăți comerciale / Drept statutar și comercial

- consultanță și asistență juridică privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale și organizațiilor non-profit, precum și modificări intervenite în activitatea acestora: fuziuni, divizări, modificări de capital social, vânzare/achizitie părți sociale etc;

- redactarea, negocierea și revizuirea contractelor de orice tip (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuție, sponsorizare, parteneriat, joint-venture, franciză, credit, mandat, agenție, cesiune, construcții, reparații, întreținere, ipotecă, asigurări, publicitate, etc);